RODO

Czym jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

RODO ma zastosowanie w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

RODO w Chili Group

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych napisz do nas na adres kontakt@chiligroup.pl.

Jeżeli chcesz zawiadomić nas o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych lub przedstawić prośbę dotyczącą Twoich praw, jako osoby, której dane dotyczą, również skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@chiligroup.pl.